Konsultacje dokumentacji projektowej dot. obwodnicy miejscowości Filipów

Podlaski  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów.

1. Przedmiot konsultacji

Prezentacja propozycji obwodnicy miejscowości Filipów.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

2. Termin i miejsce konsultacji

Poniedziałek 16 maja 2016 roku, godz. 12:00, Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2.

Materiały:

DW652_KONCEPCJA_3_1.dgn

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content