Informacja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – dotyczy wybudowania Kanałów technologicznych